Testowa Witryna

Szkolenie

Zakaz kąpieli na dwóch kąpieliskach na Mauszu

Kartuska Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna poinformowała, iż w jeziorze Mausz pojawiły się Sinice. W związku z tym na kąpielisku „U Mietka” oraz przy ośrodku wypoczynkowym „Mausz” (Mausz-Ostrów) zakazano kąpieli. Zakaz jest oczywiście tymczasowy i wkrótce znów będzie można skorzystać z aktywnego wypoczynku nad wodą na obu z tych kąpieliskach.