Testowa Witryna

Szkolenie

Bezpłatna mammografia w Sulęczynie – 25 oraz 28 maja

Między 23 a 30 maja można będzie wykonać bezpłatne badanie mammograficzne w mammobusie, który odwiedzi powiat kartuski. Badanie, w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, finansowane jest przez NFZ.

Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia, gdyż w tej grupie wiekowej obserwowalny jest wzrost zachorowań na nowotwór złośliwy, jakim jest rak piersi.

Panie w wieku do 50 lat lub powyżej 69 roku życia, nie młodsze niż 35, mogą również wykonać badanie w mammobusie, za uiszczeniem opłaty w wysokości 80 zł oraz okazaniem zaświadczenia od lekarza dowolnej specjalizacji o braku przeciwwskazań do wykonania badania.

Badania w mammobusie można będzie wykonać w następujących lokalizacjach:

  • Sierakowice – 23-28 maja (w dni powszednie) przy Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Sychty
  • Przodkowo – 24 maja przy Urzędzie Gminy, ul. Kartuska 21
  • Przyjaźń – 25 maja przy Szkole
  • Sulęczyno – 25 oraz 28 maja na parkingu koło Szkoły Podstawowej w Sulęczynie, ul. Żeromskiego 16
  • Żukowo – 28-30 maja koło remizy Ochotniczej Straży Pożarnej ul. Gdańska 50
  • Stężyca – 29 maja na parkingu przed Domem Strażaka
  • Somonino – 29 oraz 30 maja przy Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Ceynowy 1

Mammografia, czyli rentgenowskie badanie piersi, to najbardziej skuteczna metoda w diagnostyce wczesnych objawów raka piersi. Wczesne wykrycie tego nowotworu gwarantuje niemal 100% pewności na wyleczenie choroby, dlatego warto się badać. Co więcej, mammografia jest badaniem bezpiecznym i wykonywanym przy użyciu minimalnej dawki promieniowania rentgenowskiego.

Badania wykonuje firma FADO Centrum Usług Medycznych z Gdyni. Jest to największy w Polsce świadczeniodawca, który do wykonywania badań wykorzystuje mammobusy. Każdego dnia aż 13 mobilnych pracowni mammograficznych FADO bada kobiety niemal w całej Polsce.

Panie, które planują wykonać badanie w mammobusie firmy FADO, prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się pod nr tel: 801 080 007 lub 58 666 2 444 lub na www.fado.pl, a także  przyniesienie ze sobą dowodu osobistego.